Wil geen gelijk hebben of krijgen
Wil de h/erkenning laten gaan!
Wil de Liefde altijd voelen
Wil de Weg tot God Zelfstandig gaan!!!!!

Smeekbede

Laat de liefde tot mij komen
Ik ben moe
Weerloos
En verdrietig
Laat de liefde tot mij komen,
God, ik kan niet meer

Help mij
Draag mij
Geef mij Uw Liefde

God, ik kan niet meer
Zonder u leven
Zonder u vergeven
God Liefde, maak mij vrij
Van deze last

Ik heb U(w) Liefde nodig
Om te leven
Om te dragen
Om te geven!

God, ik heb U(w)Liefde lief
God, ik bid U!
Ik bid Liefde
Maak mij vrij
Vrij te leven
Vrij te geven
Vrij de Liefde te beleven!

God(s) Woord, Liefde zegt:
Als ieder mens zelf wilde zien en horen
Aanvaarden en vergeven
Wat ieders eigen ik
Elkaar aan kan doen
Dan pas kan de weg naar binnen gegaan
En zien, aanvaarden, vergeven worden
Wat de mens zich zelf/ziel  en de ander heeft aangedaan!

Dan, alleen,
Alleen maar dan
Wordt de mens vrijgemaakt
Van alle lasten en behoeften…
En is de mens vrij!

Vrijgemaakt door Liefde
Voor de ander
Door de ander
Vrijgemaakt door naastenliefde

Vrijgemaakt door God!

©ellisvogels 2013