Wat kan het mij deren
Dat jij niet te eten hebt?
Dat jij geen huis hebt
Onder verzengende zon en in koude nachten
Moet overleven?

Ik betaal mijn gemoedsrust
Via belasting
En die wordt ‘verstandig’ verdeeld
Door de, ook door mij, gekozen mensen…

Wat kan het mij deren
Als zij kiezen voor geld
Economie, innovatie
Wat kan het mij deren
Dat die keuze is gemaakt?

Ik maak tenslotte die keuze niet zelf!
Ik heb geen beslissingsbevoegdheid
Dat zijn de hoge ‘heren’
Dus wat kan het mij verder nog deren
Dat jij nu moet creperen?

Ik wil dat niet
Ik kies daar niet voor…
Ik betaal netjes mijn belasting
En ik heb verder geen invloed
Dan kiezen voor wie ik kies…

Nee, ik zeg jou niet
Op wie ik heb gestemd
Dat is mijn recht op vrijheid
Leve de democratie!

Wat kan het mij deren?
Dat jij niet te eten hebt?
Dat jij geen huis hebt
Onder verzengende zon en in koude nachten
Moet overleven?

Trouwens, als er een God bestond
Waarom is er dan zo ’n verschil
Tussen jou en mij?
Weet je wat, ik zal maar zeggen;
Het is gewoon Gods Wil…
Dus wat kan het mij nog deren
Dat jij moet creperen…

God zag met lede ogen aan
Hoe ik, de ene mens de ander
Te woord en ten dienste stond
Wachtte Zijn Tijd af…
Mijn tijd…
Om voor God te verschijnen

God zei mij toen:
Je geloofde niet in Mij
En dat mag…
Je was tenslotte vrij
Zelfs gemaakt door mij…

Maar wat wil je dan nu hier?
Hopen op liefde?
Vergeving en begrip?
Wat verwacht je van mij?
Liefde?
Naastenliefde?
Zorg voor jou?
Genade misschien zelfs?

Nu ben je hier en wat zou het Mij kunnen deren?
Dat jij nu niet te eten hebt?
Dat jij nu geen huis hebt
Onder verzengende zon en in koude nachten
Moet overleven?

Nee… ga nu niet huilen of zelfs schreeuwend beweren
Dat Ik God ben en Liefde zou zijn
En jou nu toch moet helpen…
Jij hebt je toch ook verscholen
Altijd… achter de ander?
Zelf geen verantwoordelijkheid genomen?
Rentmeester willen zijn?

Waarom vraag je Mij nu dit wel voor jou te doen?
Omdat Ik God ben?

Ik gaf je Mijn Woorden…
Heb lief en (ver)geef
Zorg voor een ander
Deel je vermogen…
Draag elkaars leed…

Nu moet je maar eerst leren
Wat je de ander hebt aangedaan…
Dan kom je maar terug
En dan zien we wel weer…

En God zag dat het goed was….

 

 

©ellisvogels 2013