Ik hou van jou
En zie jou
Zoals je echt bent
Schroom niet
Om jouw naaktheid te bedekken

In jou is de liefde
Niet in de uiterlijkheden
En zeker niet in opsmuk

Doe je zelf niet mooier voor
Omdat je dat niet hoeft
Te zijn

Vind je zelf bewust
Zijn
Enkel en alleen
Van binnen

Daar is liefde
Vriendschap en geborgenheid
Het echt(t)e leven
Door en met jou
(De) wel
Te vinden

In jou is de wel zelf(s ook lust naar)
Eeuwigdurende kracht
De bron die leeft en adem geeft
Maar ook zelf(s) de adem (be)neemt
Daar hoef jij niets voor te doen
Slechts en alleen te zijn
Je zelf te geven

Buiten Mij leven
Is echt
Maar voor heel even
Vluchtig
Het leven te kort
Om zelf(s) onzeker over te zijn

Bij Mij en in Mij
Is de blik nog korter
En om liefde te h/erkennen
Volkomen
Onnodig

 

©ellisvogels2012