Zij roept
Hij hoort niet
Wil niet meer weten
Wat ze nu nog te zeggen heeft

Hij roept
Zij wil niet
Ook niet meer horen
Wat hij eerder te zeggen had

De Liefde is dan wreed
Koud en ontzet
Een ander verschenen
Hun wereld, samen
Verdwenen

Door jou! verwijt zij
Jij gaat er op in
Was het maar waar! zegt hij
(N)iemand anders
‘Zijn’ (schuld)

Wie had kunnen bedenken
Dat ook hier middels ontrouw en lust
De Liefde
Misschien wel
Uit eindelijk doel
Zelf(s)liefde is…

©ellisvogels2011