De kunst van het leven
Is de Liefde te eren
Eigenlijk HET zelf(s) leren respecteren
Te vertrouwen en te waarderen
Om de gelouterde kracht
Die Liefde in wezen al is.

De kunst van de Liefde
Is het rustige vredige Samen Leven
In gedeelde harmonie en in vrijheid
Je zelf mogen en durven ervaren
Dat vergeven van onvolmaakt-zijn
De enige weg is van louterende kracht

Gelouterde kracht is vrijheid van de ratio
Emotie verwerkt
Geen waarde, geen norm weerhoudt ooit de Liefde
De Liefde waardeert op basis van Zijn
Woorden en daden…uit Liefde voor Liefde.
Louter Liefde, Samen Zijn, leven uit Liefde voor God.

Vrijheid in Liefde verbindt enkel geesten
Van mensen in een enkel eenvoudige gedachte
Een gedachte van ‘één-samen-zijn’  in relatie tot God.
Ik hou van jou, een pure gedachte
Alleen in de mens gegeven door Liefde.
En Liefde is God

Wat God verbindt zal de mens niet scheiden
Geen woord, geen daad zal dit verbond ooit breken
De gedachte in de mens gegeven door God is zo krachtig
Geen angst noch twijfel over; “ hier ben ik en hier hoor ik thuis”.

Liefde creëert leven
Het creëren van leven is Liefde
Is God van mensen voor mensen

Leven in Liefde is alleen liefde h/erkennen
Liefde is kracht die 2 mensen verbindt
Alleen zelfs, zelfs alleen, ruimte en vrijheid geeft
Om de zuivere ziel te bevrijden van menselijk zijn.

Liefde maakt het eigen ik vrij van voorwaarden
Die het samen leven in Liefde beperken
Alleen Liefde richt zich op de ander
Eigen behoefte verdwijnt, verleiding ontvalt.

De kunst van samen leven in Liefde
Is ruimte en vrijheid van Zijn in mij voor de ander scheppen
Mijn eigen ik van voorwaarden en behoeften ontdoen
Voor toegang van vrijheid van Zijn
Geest en Zijn Liefde
Voor leven in Vrijheid
Voor Leven met God

Mijn leven in Liefde begint en eindigt in mij
Van zelf, altijd, door en met Liefde sprekend
De kunst van leven in Liefde voor mij
Is mij zelf te h/erkennen
Te beginnen met lief te zijn
Voor, in en door mij…
Zelf(s) altijd.

©ellisvogels2011