Een gedichtje voor onze kinderen en ouders die afscheid moeten nemen van hun kind.
Een samensmelting van gedichten die ik voor mijn eigen kinderen heb geschreven.
Mijn kinderen zijn gelukkig nog om mij heen!
Maar als ik mij voorstel dat zij mij hier ontvallen….

Mijn kind, ik heb je lief

Het liefste is mij geboren
Het kind uit mijn dromen
En is werkelijk geworden
Een droom van een mens!

Te kort was je hier
Maar lang genoeg om mij te leren
Dat de liefde tussen ons samen
De enige zin, de kracht is in ons bestaan

De liefde is alles
En overwint ook alles
Onze liefde is eeuwig
Geen dood kan jou ooit van mij scheiden
Jij blijft in mij, altijd, voortbestaan

Je bent en blijft mijn leraar
In ware liefde en in leven
Zo wijs, zo sterk en rechtvaardig
Aandachtig en gedreven
Mijn zoon, mijn kind
Mijn droom van een mens

De wereld, maar vooral ik
Ben jou zelf(s) schatplichtig
De echte liefde te (h/er)kennen
Ja, ik ben vereerd en trots
Zeer dankbaar jouw moeder te zijn
Mijn zoon, mijn kind
Mijn droom van een mens

Er is in heel mijn leven
Geen ander die mij zo veel inzicht
In liefde, in leven
En vooral in mij(n) zelf
Mijn ziel kan geven
Alleen
Jij!
Mijn zoon, mijn kind
Mijn droom van een mens

Er is ook geen andere liefde
Mij ooit gegeven, zo diep
Zo puur en krachtig
Zo helend en tot inkeer brengend
Als de liefde die jij mij geeft
Mijn zoon, mijn kind
Mijn droom van een mens

Deze liefde is de enige kracht
Die ons samen bracht en samen brengt
En ons ook samen behouden zal
Mijn droom van een mens
Mijn kind
Mijn zoon….

Ik heb je lief!

©ellisvogels2012