God

Help mij..
Als ik ontzet ben ik en ik zelf niet het vermogen bezit om mijn emoties in de hand te houden.
Neem mij aan jouw hand en leidt mij naar mijn innerlijk (het rustig) Zijn(van jou).

Help mij..
Als ik bezorgd ben om mijn kinderen omdat zij nog zoveel moeten leren en fouten maken, net als ik.
Geef mij het vertrouwen dat je altijd bij ons bent, en  ik (ook in hen) jou hoor en zie en opdat ik weet wat ik moet doen om hen aan jou over te leveren en hen aan en naar jouw Hand te zetten
Geef mij het vertrouwen dat ik weet en ernaar handel, dat zij in jouw kracht –en liefde en door jouw wijsheid veilig zijn. Altijd.

Help mij..
Als ik mijn partner wantrouw, omdat ik niet vertrouw op zijn Liefde voor mij, omdat ik vergeet dat hij net als ik maar mens is en net als ik soms (on)machtig is.
Neem dan mijn denken en mijn emotioneel zijn over en help mij steeds weer opnieuw op ons hart, waarin jij Liefde heerst, te vertrouwen

Help mij..
Als ik de weg niet weet, naar voorspoed en welzijn voor mijn gezin, mijn familie en vrienden. Voor iedereen die nood heeft en om hulp schreeuwt.
Geef mij de kracht en inzet om de nood van dit verdriet van elk ander in te zien en mee te willen (ver)dragen en te verlichten.

Help mij..
Als ik niet weet hoe ik (innerlijke) strijd en oorlogen voor mij Zelf moet verantwoorden en moet (helpen) stoppen. Het leed en verdriet wat wij mensen elkaar aandoen in onze (door jou aan ons gegeven) wereld niet kan verhelpen.

Help mij..
Om mij(n) Zelf niet te rechtvaardigen, dat ik veroordeel omdat ik de ander vergeet of niet wil en kan vergeven.

Help mij..
Om mijn gedachten steeds op jouw enige en zuiver zijnde wil (Liefde Voorspoed, Wel-Zijn Vrede voor ons allemaal) te richten, omdat ik Zelf afdwaal en niet luister naar jouw (aan ons) gegeven Woord.

Help mij..
Om mijn oud (be)leven te (helen en te) vernieuwen. Begrip en mededogen te hebben voor mijn broers en zussen, mijn ouders en alle mensen om mij heen omdat ik Zelf alleen niet in staat ben, mij Zelf aangedaan pijn en verdriet los te laten omdat ook ik nog niet tot wasdom gekomen ben, in jouw Vrede en Liefde.

Help mij..
Dan komt alles hier wel goed…

 
©ellis 22-7-2006