Stil maar, wacht maar…
Alles wordt nieuw!
Zijn Stem zegt mij deze woorden,
Iedere morgen
En in de middag als ik onrustig wordt
De nacht is vol bemoediging
Voor de dag die aan zal breken.

De tijd is aan Mij
Zegt God mij iedere keer
En als ik weer onrustig wordt
Zegt God mij Tijd te geven
Mij zelf(s) voor te (kunnen) bereiden
Op het leven, Zijn Leven
Dat mij echt nog wel te wachten staat.

‘Ik kan niet zonder Liefde, zonder Jou’
Roep ik soms uit als ik ‘het’ even niet meer weet
Maar ik ken Zijn antwoord
Zijn Kracht en Zijn Liefde;
God wordt gewoon dan even alleen voor mij
Mijn doorzettingsvermogen èn mijn wilskracht

Ook zegt Hij mij dan zacht en ondertussen
‘Ik ben er! In jouw hoofd en in jouw hart.’
God zegt mij dan immer weer
Troostend en bemoedigend;
“Je hebt Mij toch
Ik blijf bij jou
Zonder Mij zal jij nooit meer zijn”
Dus vertrouw, klein mensje, vertrouw…
Ik laat niet gaan… de werken Mijner Handen

Ik ben bij jou
Vertrouw op Mij
Ik verlaat jou
Nimmer
Nooit
Ooit weer…

Jij hebt Mij nu gevonden
Ik laat jou nimmer gaan
Ik was steeds bij je, achter je, om je
Je had steeds weet van Mijn Bestaan
En nu jij Mij in jou(w leven) hebt gevonden
In alles volgt en volkomen vertrouwt
Zal Ik je niet beschamen
Omdat jij zoveel van Mij, de Liefde, houdt

Jij bent Mijn kind
Je weet van Mij dat ik jou steun en (ver)draag
Maar nu ben jij op eigen benen
Met voeten op de aarde
En daar moet jij Mijn Woorden en Mijn Werken
Met hart en ziel in het leven doen

Daarom Mijn kind;
Heb lief
Vergeef
Vertrouw
In Mij gedurende alle tijden

Behoudt hoop
Koester geloof
En behoudt vooral de Liefde Zelf
Ja, eigenlijk zelf(s);
Heb desnoods, in nood
Alleen… nog maar de Liefde lief…

Daarom zeg ik tegen een ieder die het horen wil;
Ik getuig van God
Zijn Liefde en Zijn genadegevende Kracht
Mijn redder in mijn nood
De redder van mijn leven
De Schepper van mijn nieuwe leven
De Oorsprong van alles dat er Nu in mijn leven is.

Geen ander mens, geen dokter,
Geen pil, geen psychiater
Geen dominee of priester heeft mij ooit gegeven
Wat God mij(n) Zelf nog altijd geeft!
Maar vooral; wat God mij heeft vergeven
Daar zijn gewoon geen woorden meer voor…
Alleen nog maar; “Het is voorbij!”

God gaf en geeft mij
Iedere dag weer
Verlichting van mijn lijden
Verlossing van mijn pijn
Vergeving van mijn zonden
Verstilling in mijn Zijn

God, ik ben zo dankbaar
Zo intens dankbaar
En volmaakt gelukkig
Uw kind te mogen zijn.

©ellisvogels2011