Liefde is wezenlijk
Zacht en intens sterk

Liefde laat vrij
Zoekt zich zelf
En (h/er)kent de ander

Liefde verbindt
(Ver)volmaakt
Lief-de een met de ander…

 
©ellisvogels2012