Alleen (is) niet eenzaam
Eenzaam (maar) niet alleen
Het zijn maar een paar woorden
Maar God wat maakt ‘het’ uit!

Alleen niet, eenzaam wel
Zoveel mensen denken, voelen
En zijn
Alleen en eenzaam

Eenzaam is
De nachten stil
De dagen lang
God, de liefde is niet met hen?

Niemand om mee te praten
Niemand om mee te slapen
Niemand om mee te dromen
Over nu of wat de toekomst hen brengen zal

Niet alleen eenzaam
Maar ook alleen
Alleen maar eenzaam
Tussen al die mensen
Leven

De angsten en het verdriet
Niet kunnen of durven delen
Met een ander
Is alleen de pijn van het leven
Het lijden zonder liefde beleven?

Het is mij nu gegeven
Te leven
Alleen maar niet eenzaam
Want ik dien vol overgave de Liefde
Eenzaam niet, alleen wel
Met God

Alleen ben ik
Niet eenzaam
Zelfstandig ben ik
Maar niet alleen

En als de dood mij roept
Dan ben ik niet echt alleen
Dank U
O God!

©ellisvogels2011